<menu id="coiac"><strong id="coiac"></strong></menu>
 • 另外針對一些功能與設置的重點內容,我們特意制作了對應的短視頻進行講解,名字與鏈接如下,可直接點擊鏈接進行觀看!

  1.設備的選擇與購買:

  http://v.qq.com/x/page/q3113p462ze.html

  2.設備的安裝與替換:

  http://v.qq.com/x/page/o3113uwugkf.html

  3.注冊登錄及網關WIFI設置多網關設置:

  http://v.qq.com/x/page/j3113kfzq00.html

  4.增加設備與起名技巧:

  http://v.qq.com/x/page/o3113hmspsd.html

  5.區域功能及設置:

  http://v.qq.com/x/page/h31132ac8fk.html

  6.場景功能及設置:

  http://v.qq.com/x/page/u3113tf5gww.html

  7.定時功能及設置:

  http://v.qq.com/x/page/c31135d8y0c.html

  8.長按功能及設置:

  http://v.qq.com/x/page/g3113j94y5d.html

  9.觸摸開關區域場景按鍵最新設置

  https://v.qq.com/x/page/o3149ca54zz.html

  10.觸摸開關掌拍設置:

  http://v.qq.com/x/page/l3113gr5ym6.html

  11.自動關閉功能及設置:

  http://v.qq.com/x/page/x3113pkkw8u.html

  12.插座的能耗計量設置:

  http://v.qq.com/x/page/c3113f2va6c.html

  13.設備操作信息及設置:

  http://https://v.qq.com/x/page/q3113g8e20x.html

  14.設備的上鎖與解鎖:

  http://v.qq.com/x/page/v3113i7445d.html

  15.電池電量低提醒與更換:

  http://v.qq.com/x/page/f3113bzjtc1.html

  16.插座重上電狀態功能及設置:

  http://v.qq.com/x/page/h3113nciob7.html

  17.關注提醒功能介紹:

  http://v.qq.com/x/page/d3113880yqk.html

  18.主機、設備的復位:

  http://v.qq.com/x/page/d3113lpwfu8.html

  19.添加家庭成員及權限管理:

  http://v.qq.com/x/page/t3113c07x87.html

  20.天貓精靈以及小愛同學的連接與設置:

  http://v.qq.com/x/page/h3113lf7raz.html

  21.雙控開關替換:

  http://v.qq.com/x/page/t31138petoh.html

  22.公眾號提供的幫助及控制:

  http://v.qq.com/x/page/t3113bkvgcj.html

  23、快速上手   

  https://v.qq.com/x/page/e314978lbgc.html
  24、三種開關面板安裝   

  https://v.qq.com/x/page/f3149hiqew2.html
  豪运国际下载app